Spitalet janë një nga shtyllat më të rëndësishme të çdo shoqërie. Ato janë ekzekutimi fizik i një prej shtyllave që formojnë infrastrukturën e një kombi: kujdesit shëndetësor. Një numër i mjaftueshëm spitalesh në një vend, me pajisjet dhe pajisjet e duhura në secilin, tregojnë llojin e kujdesit dhe shqetësimit që qeveria ka për qytetarët e saj. Sot, spitalet po luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në jetën e njerëzve; me nivele të mëdha ndotjeje dhe ndryshim të stilit të jetesës, gjithnjë e më shumë njerëz po bien pre e sëmundjeve dhe kërkojnë kujdes të duhur mjekësor. Në këtë artikull, le të analizojmë mënyrat se si spitalet luajnë një rol kaq të rëndësishëm në shoqëri. Nese po kerkoni per nje Spital ne Tirane, si fillim duhet te mesoni rreth ketyre cilesive.

Trajtim i gjerë


Çdo spital, madje edhe më rudimentari ose më i prapambetur prej tyre, mund të ofrojë më shumë mundësi trajtimi për një pacient që do të ofronte kujdesi shëndetësor në shtëpi. Spitalet janë të pajisura me pajisje mjekësore që ndihmojnë në diagnostikimin dhe trajtimin e pacientëve më të rëndë. Merrni, për shembull, një rast aksidenti. Marrja e një individi të lënduar në dhomën private të një mjeku ose thirrja e mjekut në shtëpi nuk do të sigurojë atë llojin e vëmendjes adekuate dhe në kohë që do të garantojë një spital. Qofshin operacione emergjente, kujdes kritik ose sisteme të mbështetjes së jetës, të gjitha këto janë lehtësira që vetëm një spital mund të ofrojë.

Shumë profesionistë të kujdesit shëndetësor


Kur shkoni për të vizituar një spital, do të gjeni një mori mjekësh, infermierësh dhe praktikantësh që po përzihen me zell. Në çdo moment të caktuar kohe, më shumë se një mjek do të kujdeset për një pacient. Kjo rutinë, kur koordinohet siç duhet, i siguron pacientit kujdesin maksimal që mund të marrë në gjendjen e tij. Mjekët janë në konsultim me njëri-tjetrin për një rast, gjë që bën të mundur që pacienti të marrë një diagnozë dhe trajtim të paqartë. Disponueshmëria e më shumë se një mjeku dhe infermiere do të thotë gjithashtu që pacienti mund të marrë aq mendime sa të dëshirojë. Më e rëndësishmja, asnjë pacient nuk do të kalojë kurrë pa mbikëqyrje në çdo moment të caktuar kohor në një spital me staf adekuat.

Gjithçka nën një çati


Nëse nuk do të kishte spitale, do të duhej të kërkonim mjekë specialistë në zyrat e tyre përkatëse për sëmundjen tonë të veçantë. Kjo do të nënkuptonte shumë telashe për pacientët dhe familjet e tyre, gjë që do të përkthehej në humbje kohe të panevojshme. Pasja e spitaleve e ka ngushtuar shumë atë kërkim. Ne mund t’i çojmë pacientët në një spital dhe të drejtohemi në krahun përkatës dhe mjekët përkatës do ta marrin të gjithë nga atje.

Mundësi punësimi


Spitalet veprojnë si një burim i madh punësimi për një pjesë të gjerë të shoqërisë. Të qenit pjesë e stafit spitalor është shumë e dobishme dhe e përshtatshme për mjekët dhe infermierët e rinj, duke u ofruar atyre një gamë të gjerë të përvojës përkatëse dhe të nevojshme. Përveç kësaj, spitalet punësojnë gjithashtu një numër të madh njerëzish në profesione të ndryshme nga ato që lidhen drejtpërdrejt me kujdesin shëndetësor, siç janë ekuipazhi i mirëmbajtjes dhe mbajtësit e pajisjeve.

Kujdesi shëndetësor më i lirë


Spitalet e ndihmuara ose të financuara nga qeveria ofrojnë mundësi trajtimi për pacientët nga komunitetet e paprivilegjuara me një tarifë shumë më të lirë. Në fakt, në shumë raste, në varësi të infrastrukturës së kombit, natyrisht, kujdesi shëndetësor është plotësisht falas për njerëzit nga komunitetet e varfra. Pa spitale, çdo person do të varej nga mjekët privatë shumë më të tatueshëm ekonomikisht dhe njerëzit e varfër do ta kishin praktikisht të pamundur të kërkonin trajtimin e duhur.

Rrit ndërgjegjësimin


Qeveria e një vendi rrit ndërgjegjësimin për parandalimin dhe vaksinimin e sëmundjeve përmes spitaleve. Sigurimi i vaksinimeve falas për një numër të madh njerëzish në mënyrë efikase dhe pa probleme është i mundur vetëm nëpërmjet infrastrukturës që ka një spital, pa të cilën i gjithë sistemi do të bëhej i rastësishëm dhe i pamundur për t’u koordinuar.

Trajtim i specializuar


Spitalet ofrojnë trajtimin e specializuar që kërkojnë disa sëmundje. Një person me një sëmundje ngjitëse ose bartës të mikrobeve të kategorizuara si rrezik biologjik nuk mund të trajtohet në shtëpi. Përsëri, disa sëmundje kërkojnë kujdes të vazhdueshëm mjekësor që vetëm një infrastrukturë spitalore mund ta sigurojë. Ndonjëherë, njerëzit që vuajnë nga sëmundje psikologjike ose raste traume ose abuzimi mund të strehohen vetëm në një spital të sigurt. Spitalet e specializuara për kafshët dhe sëmundjet e ndryshme sigurojnë që çdo pjesë e popullsisë të marrë kujdesin e duhur dhe të veçantë që i nevojitet.

Spitalet tradicionalisht janë shoqëruar me sëmundje në vend të mirëqenies. Ne vizitojmë një spital kur jemi të sëmurë, duke u mësuar të rregullojmë shpejt problemet tona. Megjithatë, spitalet mund të luajnë një rol shumë më të rëndësishëm duke përhapur rëndësinë e ndryshimeve të stilit të jetesës duke ofruar shërbime konsultimi edhe para se pacienti të sëmuret. Në këtë mënyrë, ne do të bëhemi një popullatë shumë më e shëndetshme dhe do të shpenzojmë shumë më pak për kujdesin shëndetësor sesa bëjmë aktualisht.

I vetmi Spital ne Tirane i kualifikuar ne te njejten menyre si ata Europiane dhe me staf te certifikuar eshte Spitali CONTINENTAL. Ne kete Spital dedikimi ndaj pacienteve, teknologjia, dhe niveli profesional i mjekeve eshte me i larti ne Shqiperi. Me nje strukture shendetesore te permiresuar shendetesore me te mire se kurre, ju do te gjeni dedikimin e kerkuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.